Cha cố Vinh-Sơn Đoàn kim Thanh

  Cha Cố Vinh-Sơn:

Sinh năm 1924

  Từ trần 18/08/2001

     Chánh xứ Giáo xứ Bùi Vĩnh (1958 – 1975)

     Sau khi cha cố Đa-Minh Đặng Đình Tân về hưu dưỡng thì Đức Giám mục Giáo Phận cử cha Vinh-Sơn Đoàn Kim Thanh (nghĩa tử của cha Đa-Minh) làm chánh xứ,ngày 18/08/1958 cha chính thức nhận xứ…

     Về nhận xứ, cha Vinh-Sơn chỉnh trang và xây dựng nhiều công trình mục vụ như nhà xứ,nhà dạy Giáo lý,nhà thờ,xây dựng nhà Đoàn Quán LMTT,mở mang trường học,mua máy phát điện để thắp sáng cho Giáo xứ.

     Năm năm tám tương lai rạng rỡ

     Đoàn giáo dân hớn hở mừng vui

     Cha trẻ tiếp nối phục hưng

     Tính tình vui vẻ không ngừng mở mang

     Cha Vinh Sơn chỉnh trang kiến thiết

     Xây nhà thờ suy tính bao lần

     Khó khăn Ngài vẫn quyết tâm

     An ủi khích lệ tinh thần con chiên …

     Năm 1975 với nhiều biến động…

    Tháng 05/1975,do nhu cầu Mục Vụ,Đức cha Đa-Minh Nguyễn văn Lãng Giám Mục GP Xuân Lộc,đã bổ nhiệm cha Vinh-Sơn đi về Giáo xứ Bến Đá,Vũng Tàu.

     Năm 2000 cha cố Vinh-Sơn lâm bệnh nặng,cha được đưa về chữa trị tại bệnh viện THÁNH TÂM (Hố Nai),nhưng vì bệnh nặng không thể chữa trị,các bác sĩ tư vấn nên đưa cha về…

    Cha Mattheu Bùi Tiến San,(lúc này đang là cha chánh xứ Bùi Vĩnh)xin dưa cha cố Vinh-Sơn về Giáo xứ Bùi Vĩnh,để chăm sóc được một năm thì Ngài mất…

     Ngày 18/08/2001,Giáo xứ phủ màu tang khi được tin cha cố Vinh-Sơn về với Chúa ,cha cố từ biệt Giáo xứ trong sự tiếc thương và đau buồn vô hạn của cộng đoàn Bùi Vĩnh vì những việc Ngài làm cho Giáo xứ…

     Thánh lễ an táng cha cố Vinh-Sơn,được chính Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật Giám Mục Gp Xuân Lộc, làm chủ sự và cha Đa-Minh Nguyễn Chu Trinh(nghĩa đệ cha cố Vincentê,lúc đó cha Đa-Minh là cha Tổng đại diện chứ chưa là Giám Mục) chỉ đồng tế trong Thánh Lễ an táng.

                                                                                   (Theo Ban Truyền Thông Giáo Xứ Bùi Vĩnh)