GIỚI THIỆU TRANG TIN

Tổ tiên Họ Đoàn đã dày công tích lũy các giá trị nhân văn, truyền thống, tôn giáo. Tất cả đã tạo nên một kho tàng quý giá, duy nhất, đáng được con cháu trân trọng, giữ gìn.

Điều ấy đã trở thành tự nhiên trong các gia đình Việt, thời mọi người còn sống trong chính làng xã do cha ông gầy dựng. Nhưng, thế giới không ngừng đổi thay theo dòng lịch sử và các phương tiện kỹ thuật mỗi ngày càng trở nên tân tiến, khiến cho các thế hệ con cháu phải tìm cách thích nghi, việc rời quê cha đất tổ tìm kế sinh nhai nơi các miền đất mới đã trở thành tất yếu. Kết quả là mối tương quan giữa cái cũ với cái mới, giữa cái chung với cái riêng đang gặp nhiều khó khăn. Yếu tố căn bản làm nên căn tính của mỗi người, đó chính là cội rễ của mình, hình như đang bị lãng quên một cách vô tình. Trước thực trạng ấy, cảm thức của mỗi người sẽ rất khác nhau, nhưng cách chung ai mà chẳng muốn biết bản thân đã được sinh ra từ đâu !

Nhóm Gia phả Họ Đoàn Tân Lý chúng tôi bao gồm các cụ, các linh mục, các tu sĩ, các anh chị em đang thao thức về sự tiếp diễn giữa các thế hệ và tầm quan trọng của nó đối với con cháu trong thế giới đầy đổi thay. Cũng chỉ  vì sự xa xôi cách trở mà chúng tôi đành mượn các phương tiện điện tử hiện thời để truyền tải những dữ liệu khiêm tốn mà chúng tôi thu lượm được, nhờ công sức của các vị Tiền bối đầy nhiệt huyết với Gia tiên và con cháu.

Chúng tôi mong nhận được sự đóng góp chân tình của Quý cụ, và Quý anh chị em con cháu Họ Đoàn gần xa, hoặc để làm thêm phong phú trang điện tử này, hoặc để hoàn thiện những điểm còn khiếm khuyết. Xin Tổ tiên phù hộ cho chúng ta trước nhan Thiên Chúa.

Làm tại Sài Gòn, ngày 24 tháng 11 năm 2016

Linh mục Phaolô Đaminh Đoàn Đức Hạnh