Ông Tổ Tứ Đại Thứ II

GIOAN  ĐOÀN – NGỌC – CHIÊM

(LÀNG QUẦN – LẠC)

 

Ông ĐOÀN – NGỌC – CHIÊM là con thứ hai Cụ Tổ ĐOÀN – NGỌC – CHẤN, Ông là người nối nghiệp di dân lập lý ở làng QUẦN – LẠC do Ông Anh là ĐOÀN – TÁI – THÁI để lại .

Ông mộ thêm dân, khẩn thêm ruộng, đắp đê ngăn nước mặn, khơi sông ngòi để dẫn thủy nhập điền, biến khu đất này được tiếng là màu mỡ , trù phú, đa đinh , đa điền .

Cũng như các bậc cha anh, thuở thiếu thời Ông theo dõi nghiên bút, nhưng không thích về khoa bảng và Đông Y, Ông chỉ “Canh nông vi bản”. Cũng vì thế sau này con cháu trở nên giàu có, có người làm chủ hàng chục mẫu tư điền, giàu nhất trong 4 ngành họ Đoàn.

Ông sinh hạ được:

  1. VĂN – CHẤT
  2. VĂN – THÔNG
  3. VĂN – TUÂN
  4. VĂN – MỘI