Cụ Tổ Tứ Đại Thứ V

PHÊRÔ ĐOÀN VĂN ĐẠT

 

          Ông là con thứ 5 Cụ ĐOÀN – NGỌC – CHẤN ,hồi còn nhỏ Ông cũng theo đòi nghiên bút và học thuốc gia truyền Đông Y  , nhưng không được nổi tiếng nên Ông chuyển hướng về nghề nông. Nhờ có một số ít ruộng của cha anh để lại, và do sự cần cù làm ăn , nên gia đình của Ông không giàu có nhưng rất sung – túc.

          Ông sinh hạ được : 

  • Văn Rật
  • Thị (Bà Nhàn )

Ông tạ thế ngày : 04 tháng 06 – Â.L