NGUỒN GỐC ÔNG TỔ HỌ ĐOÀN

Cụ Tổ Ngũ Đại

NICOLA  ĐOÀN – NGỌC – CHẤN (1775 -1842)

          Ông Tổ Ngũ Đại họ Đoàn ta là  ĐOÀN – NGỌC – CHẤN , sinh vào cuối thời kỳ Trịnh –Nguyễn phân tranh (1775-1777); Bà không rõ tên, năm sinh và tuổi thọ Ông Bà đều bị thất truyền , chỉ nhớ ngày giỗ là:  Thánh hiệu Ông là Nicola.

Thánh hiệu Bà là Maria.

          Cả hai đều hợp táng tại sau chùa Liễu – Hạnh , làng Ninh Cường (gần nhà thờ Ninh Cường) .

Từ Tổ Tiên truyền đến bây giờ là bao nhiêu đời thì không rõ chỉ biết Ông Tổ ta là người trong Kinh, con một vị quan lại trong Triều đình, khi các cha thừa sai sang truyền Đạo vào khoảng thời kỳ Gia – Long (1802-1820) Ngài được ơn Chúa soi sáng nên đã chịu phép Thánh Tẩy và âm thầm giữ Đạo trong Kinh .

          Nhưng sau vì chính sách “Bế Quan Tỏa Cảng” của Vua Minh Mạng , ra sắc chỉ cấm đạo Thiên Chúa , và bách hại chem giết những người theo Đạo Thiên Chúa là Tà Đạo , Hoa Lang Đạo và những người theo Đạo là vong quốc theo Tây .

          Vì muốn tôn thờ Chúa và lưu truyền cho con cháu giữ Đạo mãi về sau , nên Ông Bà Tổ Ta , với một tinh thần bất khuất đã cương quyết từ bỏ mọi sự giàu sang danh vọng , từ giã chốn Kinh Kỳ , giả dạng làm một lái buôn , dùng thuyền vượt bể trốn ra Bắc cùng với năm người con là:

  1. ĐOÀN – TÁI – THÁI,
  2. ĐOÀN – NGỌC- CHIÊM ,
  3. ĐOÀN – CÔNG – TIẾN ,
  4. ĐOÀN – NGỌC – ÁI ,
  5. ĐOÀN – VĂN – ĐẠT

           Sau một tuần lễ lênh đênh trên biển cả , với một niềm tin sắt đá không lay chuyển , phó dâng linh – hồn và xác trong tay Chúa , thì , giữa đêm tối trời vào ngày biển động, một cơn gió lớn đánh giạt vào bờ, nhìn xa xa về phía trước mặt có ánh lửa chập chờn, le lói… Cụ Tổ ta đã tìm về hướng đó và chọn nơi đây là chốn làm ăn cư – ngụ,  cho là Thiên định.  Đó là làng Quần Anh thuộc xã Ninh- Cường.

          Vào khoảng 2,3 năm sau , về phía Nam cách xa chỗ Cụ Tổ ta chừng 10 dặm , có một cồn cát nổi lên ( lúc đó Cụ đã ngoài 60 tuổi). Cụ cùng với ông con cả là ĐOÀN – TÁI – THÁI tới đó thám hiểm. Sau mấy ngày đêm quan sát Cụ cùng ông con cả trở về để chuẩn bị một chuyến đi khác có kết quả hơn .

          Nhờ có một chút vàng bạc từ trong Kinh đem theo nên Cụ Tổ ta đã mộ được ít dân phu quanh vùng để chuẩn bị đi khai phá , nhưng vì lúc đó , Cụ đã yếu , một phần vì khí hậu ngoài Bắc khác trong Kinh , nên Cụ trao sứ mạng đi trưng đồng lập lý cho ông con cả là ĐOÀN – TÁI – THÁI.

          Cụ lại trở về hành nghề thầy thuốc để đem hết sở học uyên thâm về y lý Đông – Phương giúp ích cho đời .